Skip to main content

PTE Allianz

Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska zostało założone przez jedną z największych na świecie firm ubezpieczeniowych. Akcjonariuszami są TU Allianz Polska (58%) i Allianz AG (42%). Do grupy Allianz należy ponad dwieście instytucji finansowych, takich jak AGF czy Deutsche Bank. Allianz AG jest największą firmą ubezpieczeniową w Niemczech. W Polsce działa od 1996 roku oferując ubezpieczenia majątkowe i na życie.

Prezesem zarządu PTE Allianz Polska jest Bogdan Słabiński. Ma 50 lat i jest absolwentem Instytutu Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Przez kilkanaście lat pracował w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA, a od 1991 roku był wiceprezesem zarządu Amplico Life. Z Allianzem związany jest od marca 1998 roku.

Dyrektorem departamentu zarządzania aktywami funduszu i jednocześnie członkiem zarządu jest Marek Wujec. Pracował w Pierwszym Komercyjnym Banku, a następnie w biurze maklerskim tego banku. Ostatnio był wiceprezesem zarządu Domu Maklerskiego Merkury PBK.

Prowizja od składki: 1999 i 2000 – 6,5%, 2001 i 2002 – 6%, 2003 i 2004 – 5%, od 2005 – 4%

Opłata za zarządzanie – 0,6% rocznie

Kapitał akcyjny: 72 mln zł

PTE Allianz nie zamierza zabiegać o bardzo dużą liczbę członków, stawiając raczej na wysoką jakość oferowanych usług. Fundusz liczy przede wszystkim na ludzi młodych, mieszkających w dużych miastach. Do sprzedaży wykrzystywane będą placówki Allianz i sieć własnych agentów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *