Skip to main content

Jak mieć w przyszłości wysoką emeryturę?

program emerytalnyAby mieć w przyszłości wysoką emeryturę trzeba nie bać się inwestowania i to agresywnego inwestowania. Niestety w Polsce nie uruchomiono wszystkich mechanizmów i środków w postaci efektywnych narzędzi inwestycyjnych, które ułatwiłyby odkładanie większych sum na przyszłą emeryturę. Nie ma znaczących ulg fiskalnych, zarzucono pomysły takie jak: obniżanie kosztów funkcjonowania OFE, uwolnienie limitów inwestycyjnych,  rezygnację z minimalnej stopy zwrotu, zwiększenie limitu dla inwestycji zagranicznych, poprawienie konkurencyjności pomiędzy funduszami czy wprowadzenie kilku różnych typów funduszy w zależności od wieku inwestora. sprawdź

Najlepsze metody oszczędzania na emeryturę

emerytura program emeryturyMoże najlepiej zacząć od tego, że każda metoda oszczędzania z samego założenia jest dobra. Jeśli ktoś nie chce ponosić ryzyka inwestycyjnego najlepsze będą obligacje i lokaty w ramach IKE (Indywidualnego Konta Emerytalnego). Wystarczy założyć w banku IKE obligacyjne. W wersji minimum wystarczą regularnie zakładane lokaty i konto oszczędnościowe. Bojąc się ryzyka inwestycyjnego możemy zdecydować się na gwarantowaną dopłatę do emerytury. sprawdź

Czy przeżyje na emeryturze?

Osoby między 30 a 55 rokiem życia muszą podjąć decyzję, czy część ich składki przekazywana będzie do funduszy II filaru, czy też całość pozostanie w zreformowanym ZUS-ie. Decydujący powinien być czynnik opłacalności. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Emerytalnej przygotowało kalkulacje pokazujące różnice w wysokościach przyszłych emerytur w filarach I i II, w zależności od wieku i płci przystępującej osoby. sprawdź