Skip to main content

Czy przeżyje na emeryturze?

Osoby między 30 a 55 rokiem życia muszą podjąć decyzję, czy część ich składki przekazywana będzie do funduszy II filaru, czy też całość pozostanie w zreformowanym ZUS-ie. Decydujący powinien być czynnik opłacalności. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Emerytalnej przygotowało kalkulacje pokazujące różnice w wysokościach przyszłych emerytur w filarach I i II, w zależności od wieku i płci przystępującej osoby.

Tempo realnego wzrostu płac

Dokonując kalkulacji założono tempo realnego wzrostu płac w Polsce w trzech opcjach.

Opcja optymistyczna zakłada, że w latach 1999-2028 płace będą rosnąć o 3,5% rocznie, a w latach 2029-2049 o 3%.

W opcji realistycznej przewiduje się wzrost płac o 3,5% w latach 1999-2008 i o 3% w latach 2009-2049.

Opcja pesymistyczna zakłada wzrost o 3,25% w latach 1999-2009 i o 3% w latach 2009-2049.

Przewidywane opłaty w II filarze

 

Lata 1999-2008 Lata 2009-2028 Lata 2029-2049
opłata za zarządzanie oraz opłaty transakcyjne (z aktywów) 0,7% 0,6%
opłata ze składki (prowizja PTE) 9%-6% (1999-2005), 6% po roku 2005  
opłata zakładów emerytalnych 6%  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *