Skip to main content

Kogo dotyczy obowiązek przynależności do OFE?

OFEOtwarte Fundusze Emerytalne, to temat wciąż za mało znany. Wielu ludzi nie ma kompletnie pojęcia o zasadach ich działania, oraz o tym do czego one służą. Przyjrzymy się im bliżej i wyjaśnimy kilka kwestii. Między innymi odpowiemy na pytanie kogo dotyczy obowiązek przynależności do OFE?

Czym jest OFE?

– Otwarty Fundusz Emerytalny, to innymi słowy drugi filar. Obowiązkowo musimy do niego wpłacać część naszych pieniędzy odkładanych na przyszłą emeryturę. Nie my sami to robimy, ale pewien procent przekazywany jest bezpośrednio z naszego konta w ZUS do wybranego przez nas OFE. Taki Fundusz ma za zadanie inwestowanie i obracanie naszymi pieniędzmi po to, by uzyskać jak największy zysk dla naszej przyszłej emerytury.

Kto zatem musi korzystać z OFE?

Niemal każdy. Uściślając każda osoba urodzona po 1968 roku, oraz rozpoczęła odprowadzanie swoich składek emerytalnych do ZUS. W tym przypadku, aby odprowadzana była składka musi pojawić się umowa o pracę lub umowa o zlecenie i dzieło, w której zleceniodawca zobowiązuje się do odprowadzenia za nas takiej składki. Wtedy właśnie powstaje obowiązek wyboru Otwartego Funduszu Emerytalnego.

Każda osoba podejmująca pracę teoretycznie w okresie do 7 dni od rozpoczęcia pracy powinna złożyć dokumenty w wybranym funduszu. Jeżeli to się nie stanie, zostanie ona poddana losowaniu i przydzielony zupełnie losowo zostanie jeden z 14 funduszy, które aktualnie działają na terenie naszego kraju.

Czy można zrezygnować z OFE

Nie ma możliwości dobrowolnej rezygnacji z tego obowiązku, ani żadnych możliwości zwolnienia się z II filaru innymi sposobami. To po prostu część naszej emerytury na przyszłość i zabezpieczenie ZUSu na wypadek problemów finansowych. Wszystko po to, by nasza przyszłość finansowa była względnie bezpieczna. Faktem jest, że OFE gromadzą niezmiernie mały procent oszczędności emerytalnych dla nas, ale również faktem jest, że wypracowują one znacznie lepsze zyski, aniżeli ZUS, w związku z czym te pieniądze w dalekiej przyszłości mogą dla nas mieć naprawdę bardzo duże znaczenie.

OFE ING

OFEOdkładanie oszczędności myśląc o przyszłości swojej bądź bliskich, jest rzeczą normalną dla wielu osób. Niektórzy takie zebrane środki przeznaczają później na wcześniej obrany cel, którym może być wycieczka, kupno domu bądź samochodu oraz inne inwestycje. Czasem wszystko ucieka, bo pojawi się przysłowiowa „czarna godzina” i wtedy z bólem serca czerpiemy z tych oszczędności. Im czarniejsza godzina tym bardziej uszczuplają się nam odłożone środki, a w niektórych przypadkach nawet całe plany potrafią upaść z powodu nagłej sytuacji.

Co z Twoją przyszłością

Sytuacja ta, znana przecież wielu osobom, uświadamia jak ważne jest myślenie o przyszłości i to tej dalszej. Nie chodzi oczywiście o przedstawianie czarnych scenariuszy, jednak osoba, która zauważa obecną sytuację ekonomiczną i gospodarczą w naszym kraju z pewnością zastanawia się nad czasem, gdy do pracy sił braknie, a z czegoś trzeba będzie żyć.

Wspomniane więc we wstępie odkładanie z myślą o przyszłości może w danym przypadku oznaczać odkładanie z myślą o emeryturze. Jak przedstawiają się dzisiejsze realia? O czym warto pomyśleć zawczasu? Znajdźmy najpierw odpowiedź na pierwsze pytanie.

Obecnie ciężko przewidywać jaka sytuacja będzie z emeryturami w przyszłości. Nawet osoby, które wykonują zawód, zapewniający im w przyszłości godziwe środki, nie mogą obecnie spać spokojnie. Osoby płacąc obecnie podatki zastanawiają się, czy oddając tyle środków na ZUS kiedyś te środki odzyskają. To nie czarny scenariusz tylko niestety rzeczywistość. Co więc można zrobić?

III filary emerytury

Gdyby przyjrzeć się systemowi emerytalnemu to musimy pamiętać, że dostępne mamy w naszym kraju 3 filary. Za I filar odpowiada Państwo i dotyczy ono składek ZUS. Jednak II filar to działanie Otwartych Funduszów Emerytalnych (w skrócie OFE).

Na czym ono polega? Jeśli zdecydujemy się na takie rozwiązanie ZUS co miesiąc będzie przekazywać naszą składkę do Funduszu, a tam zajmą się już inwestowaniem i pomnażaniem tych środków. Co więc wybrać? Warto przeanalizować jak wygląda oferta OFE w banku ING. Wybierając je możemy już dziś zadbać o swoją przyszłość bo nasze środki będą działać w dwóch miejscach. Mamy więc większą szansę na dobry scenariusz, gdy już będziemy w wieku emerytalnym.

Czym się kierować przy wyborze OFE?

Podejmując decyzję o wyborze OFE musimy wziąć pod uwagę kilka czynników, najistotniejszym z nich jest stopa zwrotu osiągana przez dany fundusz, to ona w sposób rzeczywisty ma wpływ na skuteczność i dochodowość inwestycji osiąganych przez wybrane OFE.

Według raportu Komisji Nadzoru Finansowego najlepszą stopę zwrotu za okres 30.09.2010 do 30.09.2013 posiada Nordea OFE z ponad 23% stopą zwrotu za miniony rok. Tuż za nim plasuje się Allianz Polska OFE i ING OFE z wynikami 21%.

Co ważne w funduszu emerytalnym OFE

ofeDecydując o wyborze Funduszu Emerytalnego warto obowiązkowo zwrócić uwagę również na wielkość aktywów danego funduszu. Zależność jest tutaj klarowna. Im większe aktywa tym więcej inwestycji, choć na pewno też mniej agresywnych poczynań na rynku akcji. Osiągane wskaźniki mogą nie być specjalnie imponujące krótkoterminowo, ale nie wyklucza to osiągania w zamian stabilnych zysków w dłuższej perspektywie czasowej.

Zwróćmy uwagę ile przystąpienie do danego Funduszu będzie nas kosztować. Tabela opłat i prowizji to obowiązkowa pozycja do przestudiowania przy świadomym wyborze. Dwie główne prowizje to opłaty od składki i opłaty za zarządzanie kapitałem. Największe opłaty z reguły obowiązują nowych członków, potem wraz ze stażem w OFE maleją.
Ostatnim kluczowym czynnikiem może się okazać tzw. kapitał własny, który pomoże wydatnie uzupełniać niedobory w okresach kryzysowych osiągania słabych wyników finansowych.

Powstaje jeszcze pytanie czy warto myśleć o strukturze akcjonariatu? Tak i nie. Do pewnego stopnia istotnym jest kto jest właścicielem danego OFE, jednak praktyka jednoznacznie wykazuje, że potencjalnie duże doświadczenie określonego podmiotu na rynku finansowym, niekoniecznie musi przekładać się na najlepsze wyniki. Rynek kapitałowy rządzi się bowiem własnymi prawami.

OFE się zmieniają

W obliczu zmian wprowadzanych przez najnowszą reformę systemu emerytalnego, pamiętajmy, że sytuacja na rynku OFE może ulec sporym zmianom. Mówimy tu o potencjalnej konsolidacji, lub zniknięciu niektórych podmiotów całkowicie z rynku. Do 2018 roku OFE mają pozostać agresywnymi graczami na rynku akcji, co w obliczu niepewnych gospodarczo czasów, dla niektórych z nich może okazać się „śmiertelnym” zagrożeniem. Dlatego też dziś i przez okres kilku najbliższych lat, powiedzmy pięciu lat, warto temu rynkowi przyglądać się baaardzo uważnie.

 

Dlaczego warto wybrać lepiej OFE niż ZUS? 

Zamiast przerzucać się od razu wskaźnikami ekonomicznymi zadajmy sobie jedno proste pytanie – czy wyjeżdżając na urlop zawsze wszystkie pieniądze upychamy w jednej kieszeni? – odpowiedź dla miażdżącej większości pytanych będzie brzmiała NIE. Przyczyna podania takowej odpowiedzi jest równie oczywista – zwiększone BEZPIECZEŃSTWO. Dywersyfikując źródła dla naszej przyszłej emerytury, zapewniamy sobie to, że w ogóle emeryturę w przyszłości dostaniemy.

System Emerytalny – założenia

ofe korzystneZałożenia systemu emerytalnego, w którym pracujący łożą na świadczenia dla obecnych emerytów zniszczyła demografia. Podczas gdy obecnie wiek emerytalny osiąga wyż demograficzny końca lat 50-tych i początku 60-tych, na rynku pracy mamy do czynienia z malejącą ilością ludzi aktywnych zawodowo.

Do tego problemu dochodzi jeszcze bezrobocie, emigracja zarobkowa i kwestia zatrudniania osób na tzw. umowy śmieciowe, które nie wnoszą składek do systemu emerytalnego.
Świadomość tego, że o emeryturę obywatel będzie się też musiał postarać we własnym zakresie zaowocowała powstaniem Otwartych Funduszy Emerytalnych w 1997 roku. Nie warto z nich rezygnować.

Otwartym Funduszom Emerytalnym zarzuca się w tej chwili małą skuteczność w pomnażaniu gromadzonego kapitału. To ma do siebie przecież rynek kapitałowy. Tutaj mówimy o ryzyku finansowym, a nie tylko stabilnych i dużych przyrostach kapitału. Na świecie mamy do czynienia z długoletnim kryzysem gospodarczym, trudno więc w tej chwili wymagać wynoszenia z inwestycji tylko i wyłącznie samych profitów.

Czy emerytura z OFE da nam super życie?

Może i szacowana emerytura z OFE nie będzie imponująca, ale w połączeniu z tą państwową i potencjalnymi własnymi oszczędnościami, da nam szansę na godziwe życie na starość. Pamiętajmy też o tym, że obecna bessa, gwarantuje nam niejako późniejszą hossę. Trend musi się zmienić, a wtedy na inwestycjach kapitałowych także w ramach OFE można będzie dobrze zarobić.

Nie można oczywiście też całkowicie demonizować ZUS, ale powiedzmy sobie szczerze nie jesteśmy drugą Norwegią, która z zysków na bogatych złożach ropy będzie finansować sobie system społeczny i emerytalny. Polska to dość duży kraj, który skazany jest na mozolne dopinanie budżetów, przynajmniej na razie i jeszcze długo będzie borykał się z problemami deficytu. Pieniądze w ramach państwowego systemu mogą zdematerializować się równie szybko, jak na rynku kapitałowym, tym bardziej, że rządzący chętnie wyciągają po nie ręce właśnie w celu łatania budżetowych „dziur”. Najświeższym tego przykładem jest właśnie dyskutowana reforma.
Oszczędzajmy. Oszczędzajmy w OFE, inwestujmy we wszystkie dogodne i dostępne dla nas instrumenty finansowe by spokojnie myśleć o przyszłości.

PTE Allianz

Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska zostało założone przez jedną z największych na świecie firm ubezpieczeniowych. Akcjonariuszami są TU Allianz Polska (58%) i Allianz AG (42%). Do grupy Allianz należy ponad dwieście instytucji finansowych, takich jak AGF czy Deutsche Bank. Allianz AG jest największą firmą ubezpieczeniową w Niemczech. W Polsce działa od 1996 roku oferując ubezpieczenia majątkowe i na życie.

Prezesem zarządu PTE Allianz Polska jest Bogdan Słabiński. Ma 50 lat i jest absolwentem Instytutu Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Przez kilkanaście lat pracował w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA, a od 1991 roku był wiceprezesem zarządu Amplico Life. Z Allianzem związany jest od marca 1998 roku.

Dyrektorem departamentu zarządzania aktywami funduszu i jednocześnie członkiem zarządu jest Marek Wujec. Pracował w Pierwszym Komercyjnym Banku, a następnie w biurze maklerskim tego banku. Ostatnio był wiceprezesem zarządu Domu Maklerskiego Merkury PBK.

Prowizja od składki: 1999 i 2000 – 6,5%, 2001 i 2002 – 6%, 2003 i 2004 – 5%, od 2005 – 4%

Opłata za zarządzanie – 0,6% rocznie

Kapitał akcyjny: 72 mln zł

PTE Allianz nie zamierza zabiegać o bardzo dużą liczbę członków, stawiając raczej na wysoką jakość oferowanych usług. Fundusz liczy przede wszystkim na ludzi młodych, mieszkających w dużych miastach. Do sprzedaży wykrzystywane będą placówki Allianz i sieć własnych agentów

PTE Pekao/Alliance

 

Udziałowcami tego towarzystwa są dwa banki – jeden z największych polskich banków Pekao SA (51%) i Alliance Capital (49%), należący do światowej czołówki firm działających na rynku kapitałowym. Zachodni partner zarządza wieloma funduszami emerytalnymi i inwestycyjnymi na całym świecie. Pekao SA skupia około 20% aktywów wszystkich działających w Polsce banków.

 

Prezesem PTE Pekao/Alliance jest Wojciech Gryko. Ma 34 lata i jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 1991 roku pracuje w Pekao SA. Od 1993 roku pełnił funkcję zastępcy dyrektora Centralnego Biura Maklerskiego. W 1996 został wiceprezesem zarządu i dyrektorem inwestycyjnym w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Przymierze.

 

Osobą odpowiedzialną za zarządzanie aktywami jest wiceprezes Robert Legierski. Ukończył Uniwersytet Jagielloński. Pracował w Domu Maklerskim Powszechnego Banku Gospodarczego. Był doradcą inwestycyjnym w Zespole Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego CBM Pekao SA. Od 1996 roku związany jest z towarzystwem inwestycyjnym Przymierze, gdzie zarządzał Eurofunduszami 3 i 4.

 

Prowizja: w 1 i 2 roku – 7.8%, w 3 roku – 6 %, w 4 roku – 5,5%, w 5 roku – 5%, w kolejnych latach 4,5%

 

Kapitał akcyjny-17,1 mln zł

 

Opłata za zarządzanie – 0,6% rocznie

 

Oferta PTE Pekao/Alliance skierowana jest przede wszystkim do ludzi młodych (w wieku 18-30 lat), o zarobkach zbliżonych do średniej krajowej. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem oddziałów Pekao SA, Punktów Obsługi Klienta CDM Pekao SA i – docelowo – 20 tys. własnych agentów.