Skip to main content

Czy przeżyje na emeryturze?

Osoby między 30 a 55 rokiem życia muszą podjąć decyzję, czy część ich składki przekazywana będzie do funduszy II filaru, czy też całość pozostanie w zreformowanym ZUS-ie. Decydujący powinien być czynnik opłacalności. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Emerytalnej przygotowało kalkulacje pokazujące różnice w wysokościach przyszłych emerytur w filarach I i II, w zależności od wieku i płci przystępującej osoby.

Tempo realnego wzrostu płac

Dokonując kalkulacji założono tempo realnego wzrostu płac w Polsce w trzech opcjach.

Opcja optymistyczna zakłada, że w latach 1999-2028 płace będą rosnąć o 3,5% rocznie, a w latach 2029-2049 o 3%.

W opcji realistycznej przewiduje się wzrost płac o 3,5% w latach 1999-2008 i o 3% w latach 2009-2049.

Opcja pesymistyczna zakłada wzrost o 3,25% w latach 1999-2009 i o 3% w latach 2009-2049.

Przewidywane opłaty w II filarze

 

Lata 1999-2008 Lata 2009-2028 Lata 2029-2049
opłata za zarządzanie oraz opłaty transakcyjne (z aktywów) 0,7% 0,6%
opłata ze składki (prowizja PTE) 9%-6% (1999-2005), 6% po roku 2005  
opłata zakładów emerytalnych 6%  

Emerytalna rozgrywka

Funduszu emerytalnego nie wybiera się na zawsze. Jeśli ktoś będzie chciał, może je zmieniać wielokrotnie. Opłaty, pobierane za taką roszadę dokonaną przed 2001 rokiem, nie są wysokie (ok. 200 zł).

Uczestnictwo w funduszach emerytalnych można więc potraktować jako rodzaj bezpiecznej gry inwestycyjnej. Niektóre fundusze już dzisiaj zapowiadają większy udział akcji w swoim portfelu, inne deklarują inwestowanie prawie wyłącznie w bezpieczne papiery wartościowe, jeszcze inne będą korzystać z zagranicznych instrumentów. Można więc sobie wyobrazić, że osoba licząca na wzrost cen akcji w ciągu najbliższego roku może przenieść swój kapitał do funduszu, który więcej inwestuje właśnie na giełdzie. W ten sposób może powiększyć zyski. Z drugiej strony, przewidywanie długotrwałego spadku cen akcji powinno skłonić do zmiany funduszu na taki, który lokowanie opiera na papierach dłużnych Skarbu Państwa.

Żadna instytucja finansowa nie oferuje tak komfortowych warunków gry emerytalnej. Wystarczy zadzwonić na bezpłatną infolinię funduszu, który z kolei skontaktuje nas z agentem. Ten z chęcią przyjdzie do domu klienta i załatwi wszelkie formalności. Zaletą tego jest fakt, że nie można w niej przegrać. Prawidłowość struktury portfela inwestycyjnego funduszy, a więc sposób gospodarowania naszymi pieniędzmi, czujnie kontroluje bowiem Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi.

Większość osób nie będzie miała czasu ani chęci na śledzenie tendencji rynkowych i pozostawi to specjalistom z funduszy. Ważne jest jednak, żeby sprawdzać wyniki poszczególnych instytucji. Warto być w tym, który zapewni najlepszą, czyli najwyższą emeryturę.

Kto zarobi na moją emeryturę

Dziewięć milionów dorosłych Polaków zadaje sobie pytanie, czy warto przystąpić do II filaru, a jeśli tak, to który fundusz emerytalny wybrać. Decyzja jest o tyle ważna, że od tego, jak zainwestuje się przekazane pieniądze, zależeć będzie wysokość przyszłej emerytury.

Pozornie niewielkie różnice w wynikach funduszy znacząco wpłyną na wielkość wypłacanej emerytury. Warto więc przystąpić do funduszu, który będzie najlepiej zarządzał składkami. Wyniki OFE zależeć będą przede wszystkim od decyzji podejmowanych przez osoby zarządzające portfelem funduszu. Ich kompetencje i doświadczenie są najlepszą rekomendacją, powinny więc stanowić główny element oceny atrakcyjności OFE.

Ważna jest również wiarygodność akcjonariuszy tworzących PTE i koszty uczestnictwa w funduszu. Wszystkie te elementy zostały zestawione i w sposób profesjonalny ocenione przez specjalistów rynku finansowego. Uzyskane wyniki pozwoliły na stworzenie pierwszego kompletnego rankingu Otwartych Funduszy Emerytalnych.

PTE Allianz

Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska zostało założone przez jedną z największych na świecie firm ubezpieczeniowych. Akcjonariuszami są TU Allianz Polska (58%) i Allianz AG (42%). Do grupy Allianz należy ponad dwieście instytucji finansowych, takich jak AGF czy Deutsche Bank. Allianz AG jest największą firmą ubezpieczeniową w Niemczech. W Polsce działa od 1996 roku oferując ubezpieczenia majątkowe i na życie.

Prezesem zarządu PTE Allianz Polska jest Bogdan Słabiński. Ma 50 lat i jest absolwentem Instytutu Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Przez kilkanaście lat pracował w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA, a od 1991 roku był wiceprezesem zarządu Amplico Life. Z Allianzem związany jest od marca 1998 roku.

Dyrektorem departamentu zarządzania aktywami funduszu i jednocześnie członkiem zarządu jest Marek Wujec. Pracował w Pierwszym Komercyjnym Banku, a następnie w biurze maklerskim tego banku. Ostatnio był wiceprezesem zarządu Domu Maklerskiego Merkury PBK.

Prowizja od składki: 1999 i 2000 – 6,5%, 2001 i 2002 – 6%, 2003 i 2004 – 5%, od 2005 – 4%

Opłata za zarządzanie – 0,6% rocznie

Kapitał akcyjny: 72 mln zł

PTE Allianz nie zamierza zabiegać o bardzo dużą liczbę członków, stawiając raczej na wysoką jakość oferowanych usług. Fundusz liczy przede wszystkim na ludzi młodych, mieszkających w dużych miastach. Do sprzedaży wykrzystywane będą placówki Allianz i sieć własnych agentów

PTE Pekao/Alliance

 

Udziałowcami tego towarzystwa są dwa banki – jeden z największych polskich banków Pekao SA (51%) i Alliance Capital (49%), należący do światowej czołówki firm działających na rynku kapitałowym. Zachodni partner zarządza wieloma funduszami emerytalnymi i inwestycyjnymi na całym świecie. Pekao SA skupia około 20% aktywów wszystkich działających w Polsce banków.

 

Prezesem PTE Pekao/Alliance jest Wojciech Gryko. Ma 34 lata i jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 1991 roku pracuje w Pekao SA. Od 1993 roku pełnił funkcję zastępcy dyrektora Centralnego Biura Maklerskiego. W 1996 został wiceprezesem zarządu i dyrektorem inwestycyjnym w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Przymierze.

 

Osobą odpowiedzialną za zarządzanie aktywami jest wiceprezes Robert Legierski. Ukończył Uniwersytet Jagielloński. Pracował w Domu Maklerskim Powszechnego Banku Gospodarczego. Był doradcą inwestycyjnym w Zespole Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego CBM Pekao SA. Od 1996 roku związany jest z towarzystwem inwestycyjnym Przymierze, gdzie zarządzał Eurofunduszami 3 i 4.

 

Prowizja: w 1 i 2 roku – 7.8%, w 3 roku – 6 %, w 4 roku – 5,5%, w 5 roku – 5%, w kolejnych latach 4,5%

 

Kapitał akcyjny-17,1 mln zł

 

Opłata za zarządzanie – 0,6% rocznie

 

Oferta PTE Pekao/Alliance skierowana jest przede wszystkim do ludzi młodych (w wieku 18-30 lat), o zarobkach zbliżonych do średniej krajowej. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem oddziałów Pekao SA, Punktów Obsługi Klienta CDM Pekao SA i – docelowo – 20 tys. własnych agentów.