Skip to main content

Czy przeżyje na emeryturze?

Osoby między 30 a 55 rokiem życia muszą podjąć decyzję, czy część ich składki przekazywana będzie do funduszy II filaru, czy też całość pozostanie w zreformowanym ZUS-ie. Decydujący powinien być czynnik opłacalności. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Emerytalnej przygotowało kalkulacje pokazujące różnice w wysokościach przyszłych emerytur w filarach I i II, w zależności od wieku i płci przystępującej osoby. sprawdź

PTE Allianz

Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska zostało założone przez jedną z największych na świecie firm ubezpieczeniowych. Akcjonariuszami są TU Allianz Polska (58%) i Allianz AG (42%). Do grupy Allianz należy ponad dwieście instytucji finansowych, takich jak AGF czy Deutsche Bank. Allianz AG jest największą firmą ubezpieczeniową w Niemczech. W Polsce działa od 1996 roku oferując ubezpieczenia majątkowe i na życie. sprawdź

PTE Pekao/Alliance

Udziałowcami tego towarzystwa są dwa banki – jeden z największych polskich banków Pekao SA (51%) i Alliance Capital (49%), należący do światowej czołówki firm działających na rynku kapitałowym. Zachodni partner zarządza wieloma funduszami emerytalnymi i inwestycyjnymi na całym świecie. Pekao SA skupia około 20% aktywów wszystkich działających w Polsce banków. sprawdź