Skip to main content

Kogo dotyczy obowiązek przynależności do OFE?

OFEOtwarte Fundusze Emerytalne, to temat wciąż za mało znany. Wielu ludzi nie ma kompletnie pojęcia o zasadach ich działania, oraz o tym do czego one służą. Przyjrzymy się im bliżej i wyjaśnimy kilka kwestii. Między innymi odpowiemy na pytanie kogo dotyczy obowiązek przynależności do OFE?

Czym jest OFE?

– Otwarty Fundusz Emerytalny, to innymi słowy drugi filar. Obowiązkowo musimy do niego wpłacać część naszych pieniędzy odkładanych na przyszłą emeryturę. Nie my sami to robimy, ale pewien procent przekazywany jest bezpośrednio z naszego konta w ZUS do wybranego przez nas OFE. Taki Fundusz ma za zadanie inwestowanie i obracanie naszymi pieniędzmi po to, by uzyskać jak największy zysk dla naszej przyszłej emerytury.

Kto zatem musi korzystać z OFE?

Niemal każdy. Uściślając każda osoba urodzona po 1968 roku, oraz rozpoczęła odprowadzanie swoich składek emerytalnych do ZUS. W tym przypadku, aby odprowadzana była składka musi pojawić się umowa o pracę lub umowa o zlecenie i dzieło, w której zleceniodawca zobowiązuje się do odprowadzenia za nas takiej składki. Wtedy właśnie powstaje obowiązek wyboru Otwartego Funduszu Emerytalnego.

Każda osoba podejmująca pracę teoretycznie w okresie do 7 dni od rozpoczęcia pracy powinna złożyć dokumenty w wybranym funduszu. Jeżeli to się nie stanie, zostanie ona poddana losowaniu i przydzielony zupełnie losowo zostanie jeden z 14 funduszy, które aktualnie działają na terenie naszego kraju.

Czy można zrezygnować z OFE

Nie ma możliwości dobrowolnej rezygnacji z tego obowiązku, ani żadnych możliwości zwolnienia się z II filaru innymi sposobami. To po prostu część naszej emerytury na przyszłość i zabezpieczenie ZUSu na wypadek problemów finansowych. Wszystko po to, by nasza przyszłość finansowa była względnie bezpieczna. Faktem jest, że OFE gromadzą niezmiernie mały procent oszczędności emerytalnych dla nas, ale również faktem jest, że wypracowują one znacznie lepsze zyski, aniżeli ZUS, w związku z czym te pieniądze w dalekiej przyszłości mogą dla nas mieć naprawdę bardzo duże znaczenie.

OFE ING

OFEOdkładanie oszczędności myśląc o przyszłości swojej bądź bliskich, jest rzeczą normalną dla wielu osób. Niektórzy takie zebrane środki przeznaczają później na wcześniej obrany cel, którym może być wycieczka, kupno domu bądź samochodu oraz inne inwestycje. Czasem wszystko ucieka, bo pojawi się przysłowiowa „czarna godzina” i wtedy z bólem serca czerpiemy z tych oszczędności. Im czarniejsza godzina tym bardziej uszczuplają się nam odłożone środki, a w niektórych przypadkach nawet całe plany potrafią upaść z powodu nagłej sytuacji.

Co z Twoją przyszłością

Sytuacja ta, znana przecież wielu osobom, uświadamia jak ważne jest myślenie o przyszłości i to tej dalszej. Nie chodzi oczywiście o przedstawianie czarnych scenariuszy, jednak osoba, która zauważa obecną sytuację ekonomiczną i gospodarczą w naszym kraju z pewnością zastanawia się nad czasem, gdy do pracy sił braknie, a z czegoś trzeba będzie żyć.

Wspomniane więc we wstępie odkładanie z myślą o przyszłości może w danym przypadku oznaczać odkładanie z myślą o emeryturze. Jak przedstawiają się dzisiejsze realia? O czym warto pomyśleć zawczasu? Znajdźmy najpierw odpowiedź na pierwsze pytanie.

Obecnie ciężko przewidywać jaka sytuacja będzie z emeryturami w przyszłości. Nawet osoby, które wykonują zawód, zapewniający im w przyszłości godziwe środki, nie mogą obecnie spać spokojnie. Osoby płacąc obecnie podatki zastanawiają się, czy oddając tyle środków na ZUS kiedyś te środki odzyskają. To nie czarny scenariusz tylko niestety rzeczywistość. Co więc można zrobić?

III filary emerytury

Gdyby przyjrzeć się systemowi emerytalnemu to musimy pamiętać, że dostępne mamy w naszym kraju 3 filary. Za I filar odpowiada Państwo i dotyczy ono składek ZUS. Jednak II filar to działanie Otwartych Funduszów Emerytalnych (w skrócie OFE).

Na czym ono polega? Jeśli zdecydujemy się na takie rozwiązanie ZUS co miesiąc będzie przekazywać naszą składkę do Funduszu, a tam zajmą się już inwestowaniem i pomnażaniem tych środków. Co więc wybrać? Warto przeanalizować jak wygląda oferta OFE w banku ING. Wybierając je możemy już dziś zadbać o swoją przyszłość bo nasze środki będą działać w dwóch miejscach. Mamy więc większą szansę na dobry scenariusz, gdy już będziemy w wieku emerytalnym.

Zasady przeprowadzanie losowania do OFE

losowanie do ofeWielokrotnie słyszymy o tym, że jeżeli nie wybierzemy w terminie swojego Otwartego Funduszu Emerytalnego, to zostaniemy do jakiegoś przydzieli losowo. Czy jest tak naprawdę? Jak odbywa się takie losowanie i co zrobić, by nie być „losowanym” tylko wziąć swoje sprawy w swoje ręce? Zadanie jest niezmiernie proste. Obowiązek wybrania Funduszu Emerytalnego ma każdy człowiek, który właśnie rozpoczął odprowadzanie składek do ZUSu.

Mamy na to 7 dni od momentu rozpoczęcia chociażby naszej pierwszej pracy lub otworzenia działalności gospodarczej. W praktyce jednak nie musimy się z tą decyzją spieszyć. ZUS wyśle do nas stosowne pismo informujące o tej konieczności. Musimy tak naprawdę zdążyć to zrobić przed jednym z dwóch losowań. Te odbywają się 10 stycznia i 10 lipca.

W jaki sposób odbywają się takie losowania do OFE?

– Losowanie odbywa się dwukrotnie w ciągu roku. Z końcem stycznia, oraz końcem lipca. W trakcie losowań brane są pod uwagę jedynie te Fundusze Emerytalne, które uzyskały wyższą średnią zwrotu KNF, aniżeli średnia z dwóch ostatnich okresów rozliczeniowych biorąc pod uwagę wszystkie dostępne fundusze. Aktywa funduszu nie mogą również przekraczać w sumie 10% wartości wszystkich aktywów OFE.

W praktyce zatem spośród 14 funduszy część odpada automatycznie. To naturalnie wzmaga dodatkową konkurencję wśród OFE. Metodą losowania bowiem do funduszy został zapisany ponad 1 mln obywateli. To spory kapitał. W efekcie wymogów losowania do OFE odrzucane są fundusze, które średnio i słabo sobie radzą uzyskując niską stopę zwrotu, ale także te, których wartość to ponad 10% całej wartości Funduszy Emerytalnych. Siłą rzeczy decydując się na wybór poprzez losowanie decydujemy się na przeciętność. Zostaniemy przydzieli najprawdopodobniej do jednego z kilku przeciętnie prosperujących Funduszy Emerytalnych przeciętnego rozmiaru.

Zalecamy zatem skorzystanie z własnej wiedzy, oraz przejrzenia danych finansowych tych Funduszy i wybór samodzielnie najlepszego rozwiązania dla naszych finansów. Ta decyzja to być może kilka, a być może w konsekwencji kilkaset złotych więcej emerytury. Dlatego właśnie nie bagatelizujmy tego wyboru i nie pozwólmy się wylosować.